Zálohovanie PET fliaš

Obaly z nápojov zálohujeme už viac ako rok, výsledky prekonali všetky očakávania

Partneri sekcie:

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek za prvý rok prekonalo všetky očakávania. Návratnosť týchto obalov prekročila 70 %, v pláne je aj rozširovanie odberných miest.

Rok 2022 sa na Slovensku niesol v znamení zálohovania. Plastové fľaše a plechovky nie sú totiž zbytočný odpad, ale materiály, ktorých recyklácia a opätovné využitie má zmysel. Zálohovanie je zároveň šancou znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu v prírode.

Zálohujú sa jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov, ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Zálohový systém, ktorý u nás funguje od 1. januára 2022, sa môže pochváliť výbornými výsledkami. Návratnosť PET fliaš a plechoviek prekročila 70 %, pričom optimistické scenáre rátali maximálne so 60-percentným podielom vrátených nápojových obalov.

Minister životného prostredia Ján Budaj je presvedčený, že za úspešne zvládnutým zavedením zálohového systému stoja všetci priaznivci čistého a ekologického Slovenska. „So Správcom zálohového systému sme prekonali stanovený cieľ návratnosti, už v prvom roku sme dosiahli viac ako 70 %. Je to veľký úspech, ale je to zásluha najmä obyvateľov Slovenska, ktorí sa stotožnili so zálohovaním,“ vyhlásil minister.

Fakty o zálohovom systéme

  • Začal fungovať 1. januára 2022.
  • Zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.
  • Zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“.
  • Výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov.
  • Spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov.
  • Záloh dostane späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, jeho výška teda nemá vplyv na cenu nápojov.
  • Nápoje sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom obchode, v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener.
  • Obal môžete vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste bez ohľadu na to, kde ste nápoj zakúpili.
  • Zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom.

Takmer tri štvrtiny odberných miest majú automaty

Podľa riaditeľa Správcu zálohového systému Mariána Áča sa v prvom roku vytvorila sieť 3 008 odberných miest, z nich až 1 824 je takých, ktoré sa do systému zapájali dobrovoľne. Automatizované riešenia v podobe zálohomatov využíva až takmer 75 % všetkých odberných miest.

„Spoločnými silami sme už v prvom roku vyzbierali viac ako 820 miliónov zálohovaných obalov, pričom na trh bolo uvedených približne 1,1 miliardy zálohovaných obalov,“ informoval riaditeľ Áč. Ako dodal, približne 57 % vyzbieraných obalov tvoria plastové fľaše (468 mil. kusov) a 43 % plechovky (353,4 mil. kusov).

Zálohový systém sa neustále vyvíja a správca zálohového systému priebežne vylaďuje vzájomné procesy, aby fungoval z pohľadu zákazníka pohodlne, motivačne a bez problémov. Správca zálohového systému je neziskovou organizáciou, ktorá zastupuje výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Tí spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov.

Cieľ EÚ chceme splniť v predstihu

V pláne je rozširovanie odbernej siete a posilnenie oblastí, v ktorých dnes zákazníci nemajú vo svojom blízkom okolí možnosť vrátiť zálohované obaly. Napriek tomu, že zákon určuje vrátenie obalu priamo do predajne, už v úvodnom roku sa vytvorila možnosť vrátenia obalov aj na iných miestach, ako napríklad v aquaparkoch, v rámci pitných režimov firiem, na kúpaliskách či festivaloch.

Cieľom v roku 2023 je tiež zabezpečenie udržateľnej, efektívnej a ekologickej prepravy posilnením a optimalizáciou vozového parku, či posilnením infraštruktúry medziskladov. Minister Budaj je presvedčený, že výborne zvládnutý nábehový rok je predzvesťou úspešného pokračovania.

„Verím, že dosiahnuť tohtoročný 80-percentný cieľ návratnosti je reálny. Slovensko navyše má všetky predpoklady na to, aby dosiahlo 90-percentnú návratnosť plastových nápojových obalov skôr, ako to požaduje Európska únia, teda pred rokom 2029,“ zdôraznil minister Budaj. Cieľom je dosiahnuť ju už o dva roky, teda v 2025.

O úspešnosti zálohového systému svedčí aj fakt, že o skúsenosti slovenského Správcu zálohového systému prejavujú záujem aj okolité štáty, ktoré o zavedenie zálohového systému len uvažujú. Slovensko sa tak stáva krajinou, ktorá v tomto smere inšpiruje.

MŽP SR, red