Zelená domácnostiam nové podmienky

Podmienky Zelenej domácnostiam zverejnia na konci októbra, zariadenia môžete inštalovať aj pred získaním poukážky

Partneri sekcie:

Podmienky podpory v novom projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejní 30. októbra 2023. Od tohto termínu bude možné inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, žiadosti o poukážku už domácnosti nemusia podávať vopred.

V novej Zelenej domácnostiam agentúra ponechala všetky osvedčené postupy z pôvodného projektu a prináša niekoľko vylepšení. Chce nechať domácnostiam dlhší čas na výber zariadenia a maximálne zjednodušiť podávanie žiadostí, aby sa znížila chybovosť.

„Zásadnou zmenou je, že zariadenia bude možné inštalovať aj vopred, ešte pred zaregistrovaním žiadosti a získaním poukážky, najskôr však od 30. októbra 2023, keď budú zverejnené všeobecné podmienky a otvorená registrácia zhotoviteľov,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič. Prvé poukážky budú v novom informačnom systéme vydané začiatkom roka 2024.

Nové poukážky na inštaláciu zariadení začne SIEA vydávať až v druhej fáze projektu po spustení nového informačného systému začiatkom roka 2024. Inováciou je prepojenie informačného formulára žiadosti s katastrom nehnuteľností. Vďaka tomu bude zabezpečené preverenie údajov o mieste inštalácie, vrátane čísla listu vlastníctva a parcely.

Ďalšia zmena bude spočívať v tom, že pri vypisovaní žiadosti nemusí domácnosť uvádzať konkrétny typ zariadenia. Stačí si zvoliť druh a inštalovaný výkon. Výrobný typ zariadenia zadajú zhotovitelia až po inštalácii do žiadosti o preplatenie poukážky.

„Projekt Zelená domácnostiam zatiaľ nie je schválený, pretože pre aktuálne programové obdobie boli stanovené na európskej úrovni nové pravidlá podpory a je potrebné dôsledne nastaviť metodické postupy pre ich uplatňovanie v Programe Slovensko aj v našom projekte. Tie sa týkajú európskych environmentálnych kritérií, ale aj v budúcnosti plánovanej podpory pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktorej definícia sa len pripravuje,“ vysvetlil Jurikovič.

Podpora aj pre Bratislavský kraj 

Registrácia zhotoviteľov, ktorí budú oprávnení zabezpečovať inštalácie v novom projekte, bude prebiehať elektronicky. Všetkým doteraz registrovaným zhotoviteľom SIEA zašle výzvu s odkazom na predvyplnený formulár a následne poštou aj návrh novej zmluvy o preplácaní poukážok.

V rámci prípravnej fázy projektu doplnila SIEA do podmienok registrácie zariadení aj požiadavky pre kotly na biomasu. Spolu s výzvou na registráciu kotlov na biomasu zverejnila 19. októbra 2023 aj výzvu na registráciu meničov napätia. Na ne sa tiež vzťahujú európske environmentálne podmienky, známe ako DNSH (z anglického Do No Significant Harm).

Zároveň pokračuje registrácia tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, veterných turbín a slnečných kolektorov, ktorá je otvorená od augusta. V zozname je momentálne evidovaných vyše 1100 zariadení. V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky vyčlenených 161 miliónov eur. Z toho 59 miliónov eur pôjde pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Zdroj: SIEA