Recyklácia

Najviac recyklujeme papier. Problémy nám robia plasty, v prírode zase často končia elektroodpady

Partneri sekcie:

Najviac sa na Slovensku vytriedi papier, približne 200-tisíc ton. Úroveň recyklácie papiera, ktorý je uvedený na slovenský trh, je podľa posledných štatistík z roku 2022 na úrovni viac ako 82 percent.

„Najlepšie hodnoty pri recyklácii, ktorá je krokom nadväzujúcim na triedenie, dosahujeme pri papieri a skle. Sú to suroviny, ktorých triedenie má na Slovensku dlhú históriu a ich hlavné zložky sú pomerne jasne identifikovateľné,“ viedol Marek Brinzík z organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack.

Tvrdí, že z hľadiska čistoty zberu sa najviac darí na Slovensku správne triediť sklo. Najviac podľa Brinzíka trápi ľudí triedenie plastov. Evidujú pri nich aj najviac znečistenia v nádobách na triedený zber.

„Niekedy takmer polovicu ich hmotnosti tvoria odpady, ktoré do žltého kontajnera zásadne nepatria. A to potom vo výsledku komplikuje život aj zberovým spoločnostiam aj recyklátorom, ale aj nám ako organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá triedený zber financuje,“ povedal.

Plasty sú komplikované z viacerých dôvodov. Jedným je ich obrovská pestrosť a časté zamieňanie si s inými druhmi materiálov, priblížil Brinzík. Ďalším dôvodom je nejednotnosť triedeného zber. S plastami sa bežne zbierajú aj nápojové kartóny a kovové obaly, ale nie všade to tak je. „Miestami to spôsobuje chyby pri triedení,“ podotkol Brinzík.

Elektroodpady a batérie ako časované bomby

Ďalšou skupinou odpadov, kde verejnosť často robí veľké chyby, sú elektroodpady. „Tie sa nemajú zbierať do bežných farebných nádob na triedený zber, ale sú pre nich vyhradené špeciálne a veľmi rozmanité možnosti odovzdania na tzv. miestach spätného zberu,“ uviedol. Dodal, že sú to všetky elektropredajne, mnohé obchodné centrá, verejné priestranstvá, obecné úrady a aj zberné dvory, ktorých je, našťastie, čoraz viac.

Ľudia veľmi často podľa Brinzíka vyhadzujú elektroodpady do nádob na plasty, niekedy skončia aj v prírode. „Tam spôsobujú veľké problémy a spoločne s použitými batériami sa z nich stávajú časované bomby,“ podotkol.