Danucem prináša inovatívnu eko-klasifikáciu svojich cementov

Udržateľnosť už nie je výsada, je to nevyhnutnosť. Spoločnosť Danucem sa preto zaviazala, že k výrobe svojich stavebných materiálov bude pristupovať zodpovedne, s rešpektom k budúcim generáciám. Výsledkom, z ktorého môže ťažiť zákazník aj celá spoločnosť, je transparentný označovací systém ECO2 CLASS. Ten poskytuje prehľad o CO2 stope každého z jej cementových výrobkov.

Prečo je fokus na emisie CO2 dôležitý?

Pri výrobe slinku, ktorý je medziproduktom potrebným pre výrobu cementu, vznikajú počas dekompozície vápenca a spaľovania palív emisie CO2. Cementárenský priemysel preto patrí k najväčším producentom CO2 vo svete. Spoločnosť Danucem pristupuje k tomuto faktu zodpovedne a rôznymi inováciami vo výrobe, prevádzke aj logistike svoje emisie CO2 postupne znižuje.

K riešeniam, ktoré spoločnosti Danucem pomáhajú znižovať emisie CO2, patrí využívanie alternatívnych palív, alternatívnych surovín a tiež optimalizácia spotreby energie. Tým spoločnosť prispieva nielen k fungujúcemu obehovému hospodárstvu, ale aj k dekarbonizačným cieľom krajiny či v konečnom dôsledku k zmierňovaniu klimatických zmien.

Transparentne o stope cementových produktov

Na základe podpory svojich dekarbonizačných krokov sa spoločnosť Danucem rozhodla vytvoriť transparentný označovací systém ECO2 CLASS. Zákazníci kupujúci cement, ktorí sú ohľaduplní k životnému prostrediu, tak majú vhodné informácie pre svoje environmentálne rozhodnutie.

Ako sa počíta CO2 stopa cementu?

Aj úplne identické výrobky môžu mať rôzne hodnoty, ak sa vyrábajú v rôznych cementárňach. Metodika Danucem použitá na jej vlastnú inovatívnu eko-klasifikáciu je založená na výpočte netto kg CO₂ / t, pričom zohľadňuje energetickú účinnosť technológie, vplyvy využívania alternatívnych palív a alternatívnych surovín.

Po analýze a klasifikácii všetkých týchto údajov odborníkmi sú cementy Danucem rozdelené do piatich kategórií: A, B, C, D a E. Produkty kategórie A sú pritom najšetrnejšie k životnému prostrediu a počas výroby jednej tony cementu emitujú menej ako 300 kg čistého CO₂.

Označenie sa nachádza na každom vrecku cementu a obsahuje písmeno zodpovedajúce kategórii výrobku, jednoduchú tabuľku s krátkym vysvetlením a QR kód vedúci na konkrétnu stránku webovej stránky Danucem, kde sú uvedené podrobné informácie.

Ak sa o nej chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.danucem.com/sk/co2

Zdroj: Danucem Slovensko

 

Zdroj: PR článok Danucem Slovensko