Prieskum medzi účastníkmi konferencie STAVEBNÍCTVO 2022

Výsledky spracované z odpovedí respondentov

Aký máte postoj k využívaniu stavebného softvéru vo forme online aplikácií?

Rozpoctovanie vo forme online aplikacie

Projektova dokumentacia vo forme online aplikacie

Supisy prac vo forme online aplikacie@2x

Komunikacia s ucastnikmi stavebneho procesuvo forme online aplikacie

 

Vplyv rastu cien stavebnych materialov@2x

Regionalna posobnost@2x

Podiel verejnych zakaziek@2x

Obrat

Segmenty stavebneho trhu@2x