Toto je archívna stránka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v minulých rokoch.

Kliknite pre informácie o aktuálnom ročníku podujatia Development summit.

Development summit 2020

Reštart ekonomiky a developmentu

Aké budú dosahy súčasnej pandémie na development? Kedy sa podarí reštartovať ekonomiku a aké sú možnosti developerských spoločností? Aké legislatívne zmeny sa pripravujú a aké bude nájomné bývanie v nových podmienkach?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa dôležitého reštartu ekonomiky a developmentu prinesie aktuálna online konferencia, ktorú organizujú vydavateľstvo JAGA a Inštitút urbánneho rozvoja. V diskusii o dosahu pandémie na development a o legislatíve nájomného bývania sa stretnú zástupcovia miest, ministerstva dopravy a developerov, ako aj ďalší odborníci.

Úskalí bude v tejto oblasti nemálo, o to dôležitejšie sú aktuálne informácie z prvej ruky. Využite jedinečnú možnosť dozvedieť sa všetko dôležité pohodlne online!

Prečítajte si najdôležitejšie informácie z panelu o nájomnom bývaní

Viac o korone, developmente a tom, čo nás čaká

Témy

Developeri – súčasnosť a očakávania

Povoľovanie stavieb – legislatíva

Perspektívy nájomného bývania

Program a spíkri

1. panel: Legislatíva a nájomné bývanie

Ladislava Cengelová

Ladislava Cengelová

riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ako absolventka Právnickej fakulty UK v Bratislave po ukončení štúdia v roku 1999 nastúpila na generálne riaditeľstvo ŽSR, kde pôsobila až do roku 2012 v rôznych pozíciách najmä v oblasti realít a investícií. V rokoch 2003 až 2012 vykonávala funkciu tajomníčky Správnej rady ŽSR, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Od roku 2012 pôsobila na Ministerstve dopravy a výstavby SR ako riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka, neskôr od roku 2018 ako štátna tajomníčka. Funkciu generálnej riaditeľky sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja zastáva od apríla 2020.

Boris Hrbáň

Boris Hrbáň

zakladateľ spoločnosti Imagine development a Nadácie Cvernovka

Vysokoškolský diplom získal na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Po takmer pätnásťročnej praxi architekta v Nemecku a na Slovensku spoluzaložil v roku 2007 Imagine Development – spoločnosť rozvíjajúcu rezidenčné a zmiešané projekty s dôrazom na sociálne funkčné obytné prostredie a vytváranie komunít. Dlhodobo sa venuje témam dostupného bývania, družstevnej výstavby a komunitne orientovaných modelov bývania. Je členom správnej rady Nadácie Cvernovka, jedným zo spoluautorov Plánu Bratislava a ako externý expert pôsobí v pozícii koordinátora rozvoja nájomného bývania hlavného mesta SR.

Juraj Šujan

Juraj Šujan

architekt ateliéru šujan_stassel, poradca primátora Bratislavy

Bývalý predseda Slovenskej komory architektov pôsobí ako expert na rezortnú legislatívu na Ministerstve dopravy a výstavby SR a je poradcom bratislavského primátora pre rozvoj mesta a územné plánovanie. V rokoch 2013 a 2018 bol zvolený za ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva. Pôsobí v ateliéri šujan_stassel. Medzi ich najvýznamnejšie realizácie patrí Karloveské rameno, obytné súbory Rozadol, Malé Krasňany, administratívne budovy Westend Square a Westend Plazza v Bratislave. Sú laureátmi ocenenia CE.ZA.AR, Ceny ARCH a viacerých ďalších.

2. panel: Developeri – súčasnosť a očakávania

Luboš Čema

Luboš Čema

podpredseda Inštitútu urbánneho rozvoja a projektový manažér, IURIS INVEST

Súčasný podpredseda Inštitútu urbánneho rozvoja pracuje od roku 2007 na pozícii projektového manažéra pre developerskú spoločnosť IURIS INVEST. V počiatkoch kariéry sa sústredil na bankový sektor. V Hypo-Bank Slovakia (dnešná UniCredit Bank Slovakia) pracoval ako risk manažér pre firemných klientov, neskôr sa presunul na financovanie nehnuteľností.

Pavel Pelikán

Pavel Pelikán

výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva, J&T REAL ESTATE

Z projektového manažéra sa v spoločnosti J&T REAL ESTATE postupne prepracoval na technického riaditeľa, neskôr na výkonného riaditeľa a podpredsedu predstavenstva. Vo firme pôsobí už dve dekády. Absolvoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a už počas štúdií pracoval pre spoločnosti pôsobiace na strane dodávateľov stavebných prác a výrobkov.

Jakub Gossányi

Jakub Gossányi

Head of Development, HB Reavis Slovakia

Ako šéf developmentu už šesť rokov dohliada na všetky slovenské projekty spoločnosti HB Reavis vrátane Malinovského kasární v Košiciach, Stanice Nivy či Nového Apolla. Predtým niekoľko rokov pôsobil ako projektový manažér v spoločnostiach Opera, Realiz a United Industries, kde mal na starosti kompletné riadenie projektov v oblasti stavebníctva.

Moderátor

Juraj Suchánek

Juraj Suchánek

výkonný riaditeľ, Inštitút urbánneho rozvoja

Absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2001 pôsobil v neziskovej organizácii P-MAT, n.o., v rokoch 2009 až 2012 ako riaditeľ. Spolupracoval s rôznymi vzdelávacími organizáciami, najmä pri príprave, realizácii a monitoringu projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych fondov. Od septembra 2012 je výkonným riaditeľom Inštitútu urbánneho rozvoja, kde sa zameriava najmä na zlepšovanie transparentnosti procesov týkajúcich sa plánovania a povoľovania výstavby, najmä na území hlavného mesta SR Bratislavy.Development summit vám prinášajú

Organizátori

Partneri