Odborné časopisy vydavateľstva JAGA

ASB > architektúra | stavebníctvo | biznis

asb obalka new

Časopis ASB prináša aktuálne informácie zo sféry architektúry, stavebného developmentu a pozemných stavieb. Čitateľ tu nájde analýzy horúcich tém, informácie o pripravovaných projektoch, o nových zaujímavých realizáciách, profily známych osobností i aktuálne trendy v stavebných konštrukciách a materiáloch. Vychádza 8x ročne + špeciály.

Predplatné / Staršie vydania na ukážku

Stavebné materiály

sm 2022 03 maketaČasopis Stavebné materiály informuje o stavebných materiáloch, výrobkoch, konštrukciách a technológiách, ako i o aktuálnom ekonomickom stave stavebníctva na Slovensku. V každom čísle čitateľ nájde odborné pracovné fotopostupy, aktuálne analýzy, rozhovory a informácie o novinkách z oblasti pozemných stavieb či o stavebnej technike. Vychádza 6x ročne.

Predplatné / Staršie vydania na ukážku

Správa budov

Správa budovČasopis Správa budov je určený spoločenstvám vlastníkov bytov a správcovským spoločnostiam. Informuje ich o všetkom dôležitom v oblasti správy, prevádzky a obnovy budov. Radí, ako správne postupovať pri obnove bytového fondu a ako dosiahnuť úsporu energií starších i novopostavených stavebných objektov. Vychádza 4x ročne.

Predplatné / Staršie vydania na ukážku

TZB Haustechnik

TZB HaustechnikČasopis TZB Haustechnik je významným zdrojom odborných informácií, ktoré sú určené profesionálom pracujúcim v oblasti TZB. Pravidelne informuje o horúcich aktualitách, nových technológiách a o materiáloch využívaných v oblasti TZB, o zaujímavých realizáciách, novinkách vo firmách atď. Vychádza 5x ročne.

Predplatné / Staršie vydania na ukážku

Inžinierske stavby

Inžinierske stavbyČasopis Inžinierske stavby už viac ako 67 rokov prináša odbornej verejnosti informácie z oblasti dopravných, vodohospodárskych, ekologických, líniových stavieb a geotechniky. Je určený slovenským i českým odborníkom. Vychádza 6x ročne.

Predplatné / Staršie vydania na ukážku