Zelená strecha na rodinnom dome: 2. miesto Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru