Druhý ročník konferencie „Klimaticky odolnejšie mestá“ bude predovšetkým o dátach

Zmena klímy je citeľná každým rokom, čím ďalej tým viacej. Zažívame obrovské horúčavy, dlhodobé suchá či prívalové dažde. Ak chceme v našich mestách kvalitu života zlepšiť, potrebujeme začať robiť adaptačné opatrenia. Opatrenia, ktoré budú vychádzať z vedeckých poznatkov a budú sa opierať o výskumy a merania v našich podmienkach.

V oblasti zmeny klímy je veľa nepresností a fám. Venujeme čas analýzam a písaniu príručiek, ktoré končia založené v šuflíku. To, čo dnes potrebujeme, je začať konať a rozbehnúť adaptačné opatrenia, ktoré znížia negatívne dopady zmeny klímy.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru organizuje druhý ročník konferencie, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka, pani Zuzana Čaputová. V priebehu dvoch dní vystúpi na konferencii 24 spíkrov zo Slovenska i zahraničia. Tretí deň bude venovaný exkurzii po Bratislave a Viedni, kde si účastníci prezrú inšpiratívne zelené strechy a zelené fasády.

Zdroj: Asociácia pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Hlavné témy konferencie

Ako rekonštruovať bytový fond na nové klimatické podmienky

Bytový dom „naša Sibírska“ bol tento rok na konferencii v Berlíne nominovaný, ako jediný projekt zo strednej Európy, na Global Green Infrastructure Awards 2023 v oblasti výskumu. Jedná sa o 60 ročný bytový dom, ktorý prejde celkovou rekonštrukciou vonkajších i vnútorných priestorov a ukážeme, ako rekonštruovať bytový fond tak, aby bol pripravený odolávať novým klimatickým podmienkam. Na streche bytového domu vznikne pobytová vegetačná strecha, vďaka posilneniu statiky. Srdcom projektu bude vyše 60 monitorovacích senzorov, ktoré budú zbierať klimatické dáta, merať vplyv zelenej strechy na okolitú mikroklímu a tiež na konštrukčné materiály.

Na projekte spolupracuje Slovenská technická univerzita v Bratislave pod vedením doc. Danáčovej, Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach pod vedením prof. Tauša a vedci z Európy, akým je napríklad prof. Manfred Kohler z Nemecka, ktorý sa venuje výskumu zelených striech niekoľko desaťročí a vystúpi aj na konferencii.

Zdroj: Asociácia pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Manažment zrážkových vôd v mestách

Dnes si zrážkovú vodu nezmyselne púšťame do kanalizácie a odvádzame preč z krajiny. Voda, ktorú by sme mohli používať na chladenie našich miest, zalievanie, či splachovanie. Na tieto činnosti využívame pitnú vodu, ktorú musia vodárenské spoločnosti vyrobiť, dopraviť do domácností, odviesť do čistiarní a vyčistiť. S tým sú spojené náklady, ktoré by sme nemuseli vynakladať v takej výške, ak by sme začali viac využívať dažďovú vodu. Preto je dôležité, aby naše mestá začali po vzore európskych miest manažovať zrážkové vody, ako napríklad Berlín, ktorý na tento účel zriadil špecializovaný úrad.

Zdroj: Asociácia pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Zelené fasády, biodiverzita, či príklady dobrej praxe

Rakúski kolegovia z GRÜNSTATTGRAU popíšu situáciu na susednom trhu, na ktorom pribúda ročne jeden milión metrov štvorcových zelených striech. Odprezentujú štátne opatrenia, ktoré pomáhajú rakúskemu trhu rásť takým vysokým tempom. V rámci exkurzie budú mať možnosť účastníci vidieť zelené fasády, ktoré fungujú v našich geografických podmienkach.

Ing. arch. Ondrej Horváth z odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava odprezentuje opatrenia, ktoré mesto v oblasti klimatickej zmeny zrealizovalo. Trnava, ako jedno z mála miest, dáva podmienku realizácie zelenej strechy pri určitých typoch budov.

Konferencia privíta aj jedného z najväčších odborníkov z Českej republiky na zelené fasády, Ing. Samuela Buriana, ktorý bol tvorcom manuálu ako navrhovať, realizovať a udržiavať zelené vertikálne steny. Pozrieme sa aj na biodiverzitu v mestách a spôsoby, ako ju v našich sídlach podporiť, pretože klesajúca biodiverzita je vo svete veľkou témou.

 Jakub Kovalik
Jan Rapan, Vice President | Zdroj: Asociácia pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Súťaž zelená strecha roku 2023

Súčasťou programu bude vyhlásenie víťazov súťaže, ktorú organizujeme asociácia druhý krát. Prihlásené projekty hodnotila odborná porota, v kategóriách zelená strecha na rodinnom dome a na verejnej budove. Možnosť hlasovať mala počas prázdnin aj verejnosť, ktorá si vybrala svojho favorita.

www.zelenestrechy.org

Zdroj: PR článok Asociácia pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru