Pri znižovaní nákladov na vykurovanie škôl a administratívnych budov je nutná spolupráca štátu s odborníkmi

Gymnázium Banská Štiavnica
Zdroj: iStock

Na Slovensku na nachádza viac než 15-tisíc verejných budov, ktoré tvoria hlavne školy a administratívne budovy. Základné opatrenia na zníženie spotreby energie pri ich vykurovaní sú pritom jednoducho realizovateľné. Spolupráca expertov a štátu môže znížiť spotrebu energie na vykurovanie vo verejných budovách až o 20 %.

Premiér Eduard Heger podporil opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách, ktoré pripravila Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť.

Dokument pod názvom Desatoro riešení pre správcov verejných budov obsahuje rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase do začiatku budúcej vykurovacej sezóny. Navrhnuté opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do dvadsať percent.

„V spolupráci s Úradom vlády SR sme identifikovali opatrenia, ktoré sú investične zvládnuteľné a rýchlo realizovateľné a pritom energeticky veľmi efektívne. Realizácia týchto opatrení bude mať štyri hlavné benefity – príde k úspore verejných financií; k zníženiu našej závislosti na dovozoch fosílnych palív zo zahraničia; k posilneniu našej energetickej bezpečnosti a v neposlednom rade je úspora energie významným príspevkom k ochrane klímy,“ konštatoval analytik platformy Budovy pre budúcnosť Richard Paksi.

Najväčší potenciál vidia odborníci vo verejných budovách

Na Slovensku na nachádza viac než 15 000 verejných budov, ktoré tvoria hlavne školy a administratívne budovy. V neobnovených, energeticky neefektívnych budovách tvorí vykurovanie viac než 80 % spotreby energie. Preto najväčší potenciál pre znižovanie spotreby energií vo verejných budovách predstavujú práve opatrenia spojené s vykurovaním.

„Už dnes vnímame veľmi intenzívne, že štát a samosprávy sa budú musieť, podobne ako domácnosti, vysporiadať s vysokými nákladmi na energie. Riešením však nie je vypnúť klimatizáciu v budove Národnej rady SR. Mali by sme k tomu pristúpiť oveľa zodpovednejšie a letné obdobie využiť na realizáciu zmysluplných opatrení, ktoré naozaj dokážu zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budov, ale zároveň zachovať komfortné a zdravé prostredie v budovách,“ doplnila Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Nová kapitola REPowerEU predstavuje príležitosť, ako pre tieto opatrenia vyčleniť aj finančné prostriedky a podporiť tak samosprávy pri realizácii navrhnutých opatrení na verejných budovách.

10 riešení, ktoré majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní verejných budov v rozsahu až do dvadsať percent v skratke:

  • Osadenie inteligentného systému merania spotreby energií v budove
  • Zavedenie systémov efektívneho riadenia a regulácie energií
  • Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Osadenie termostatických hlavíc
  • Zateplenie podkrovia alebo strechy
  • Zateplenie rozvodov tepla v budove
  • Informačná kampaň alebo školenie o možnostiach úspor energie medzi zamestnancami
  • Zníženie teploty vo vykurovaných miestnostiach aspoň o 1 °C
  • Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie
  • Výmena starého osvetlenia za úsporné LED svietidlá
Budovy pre budúcnosť
KategórieAktuálne, Novinky