ASB Plán obnovy Stránka 2

Plán obnovy

O príspevok z Plánu obnovy a odolnosti môžete požiadať, ak váš rodinný dom potrebuje zatepliť, vymeniť okná alebo chcete inštalovať obnoviteľné zdroje energie. Preplatené vám budú aj rôzne iné opatrenia na vylepšenie tepelno-technických vlastností domu a zároveň dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a životného prostredia.

Energetický certifikát je dokument, ktorý sa v rámci príspevku na obnovu rodinných domov spomína často. V určitých prípadoch ho budete potrebovať k žiadosti o dotáciu, po realizácii projektu zase energetickým certifikátom vyhotoveným po obnove preukážete výšku úspory primárnej energie. Na čo vlastne slúži?

Sláva Štefancová -

Tento stručný návod vás krok za krokom prevedie postupom, ako sa uchádzať o príspevok na obnovu rodinného domu z Plánu obnovy. Pred podaním žiadosti si preverte, či máte na dotáciu nárok a prichystajte si potrebné dokumenty. Podávanie žiadostí sa spustí 15. októbra 2022.