asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Geotechnika

Podzemná parkovacia garáž na Bratislavskom hrade

Podzemná parkovacia garáž na Bratislavskom hrade
02.11.2016
V rámci rekonštrukcie severnej časti hradného areálu sa realizoval aj podzemný objekt garáže, ktorá vyrieši problém parkovania množstva vozidiel ...

Monitoring sily v zemných kotvách pomocou dynamometrov DYNAMAG

Monitoring sily v zemných kotvách pomocou dynamometrov DYNAMAG
28.10.2016
Počas realizácie stavebných konštrukcií je potrebné nainštalovať meracie body a monitorovacie zariadenia na konštrukciu alebo do konštrukcie ...

Vybrané geotechnické konštrukcie na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Vybrané geotechnické konštrukcie na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
07.10.2016
Príspevok sa venuje vybraným geotechnickým konštrukciám oporných múrov na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (ide o vystužené ...

Polyfunkčný súbor New Stein

Polyfunkčný súbor New Stein
23.09.2016
Na mieste, kde stál v Bratislave bývalý pivovar Stein, vyrastá v súčasnosti nový polyfunkčný súbor s názvom New Stein. Predmetom článku ...

Vysokopevnostná sieť spoločnosti Maccaferri – Steelgrid® HR PVC

Vysokopevnostná sieť spoločnosti Maccaferri – Steelgrid® HR PVC
06.09.2016
Systém Steelgrid® HR PVC od spoločnosti Maccaferri  je inovatívny komplexný systém používaný na minimalizáciu rizika padania skál a ...

Zabránenie povodňovým škodám uplatnením technológie gabionovej výstavby

Zabránenie povodňovým škodám uplatnením technológie gabionovej výstavby
15.10.2015
Z myšlienky a možnosti čerpať z know-how zahraničných firiem vznikol po roku 1990 dovtedy neznámy trh výrobkov, ktoré dnes možno ...

Návrh a realizácia geotechnických úloh 1. etapy výstavby Twin City Bratislava

Návrh a realizácia geotechnických úloh 1. etapy výstavby Twin City Bratislava
24.09.2015
Prvá etapa realizácie polyfunkčného komplexu Twin City Bratislava predstavuje samostatné stavebné objekty A2, A3 a A4, ako aj podzem­nú ...

Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, II. časť

Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, II. časť
06.08.2015
Štandardom na korozívnu ochranu je v súčasnosti v EÚ zmes zinku a hliníka (Zn + Al), ktorej sme sa v spojení ...

Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, I. časť

Životnosť gabionových stavieb zo zváraných sietí, I. časť
24.07.2015
Štandardom na korozívnu ochranu je v súčasnosti v EÚ nepochybne zmes Zn + Al. S myšlienkou využitia tejto zliatiny sa drôtovne ...

Protipovodňové opatrenia

Protipovodňové opatrenia
26.05.2015
Všetky reakcie na povodne a mimoriadne udalosti musia byť rýchle a efektívne, aby sa obnovil prirodzený stav zasiahnutého regiónu ...

Ďalšie z JAGA GROUP