Veterný park Tvrdošín
Galéria(6)

Veterný park na Orave domáci nechcú, jeho výstavba zasiahne lesný porast v turisticky vyhľadávanej oblasti

Na Javorovom vrchu pri Tvrdošíne by mal vyrásť nový veterný park. Pokusy o jeho výstavbu boli už skôr, zámer sa však nepodarilo uskutočniť. Na stole ministerstva životného prostredia sa teraz ocitol nový projekt parku, stretol sa však s nevôľou obyvateľov blízkych obcí.

Projekt veterného parku pri Tvrdošíne je v súčasnosti vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Spoločnosť Wind Energie, ktorá stojí za zámerom veterného parku, predložila na posúdenie dva varianty. Prvý zahŕňa šesť turbín, druhý počíta so štyrmi turbínami. Investor sa prikláňa skôr k druhému variantu.

V oboch sa počíta s výkonom jednej turbíny 5,5 MW. Výška turbíny po náboj by mala byť 140 m – tento údaj nie je zatiaľ záväzný, a výška vrátane listu 220 m. Dĺžka listu rotora bude mať 80 metrov, pričom sa ráta s tromi listami. Predpokladaná doba výstavby veterného parku je odhadovaná na 9 až 12 mesiacov.

Viac ako kilometer od najbližších obcí

Podľa predloženého zámeru budú turbíny vzdialené približne 1,3 km od obytných sídel. Zámer sa týka katastrov Krásna Hôrka, Medvedzie v Tvrdošíne, Zemianskej Dediny v obci Nižná a Horného Štefanova v obci Štefanov nad Oravou. Predpokladané investičné náklady by mali v závislosti od realizovaného variantu projektu dosiahnuť 30 alebo 45 miliónov eur. Projekt navyše získal 1,5 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti, výzva bola otvorená v máji 2022.

Začiatok výstavby investor naplánoval na rok 2025. Po skončení prevádzky veterného parku (okolo roku 2050), dôjde k zrecyklovaniu takmer 100 % použitých materiálov v celom projekte a dotknuté pozemky budú zrekultivované do pôvodnej podoby.

Turbíny variant 1
Turbíny variant 2
brezovica vizualizacia
brezovica vizualizacia.2 jpg
blizsi pohlad 6
blizsi pohlad 4

Petícia proti výstavbe veterného parku

K zámeru výstavby veterného parku na Javorovom vrchu pri Tvrdošíne sa však postavili obyvatelia mesta i okolitých obcí negatívne. Samosprávy k projektu zaslali zamietavé stanoviská. Hovoria, že turbíny by narušili vyhľadávanú rekreačnú lokalitu a mohli by mať negatívny dosah aj na tamojší ekosystém a biodiverzitu. Najbližšie chránené územie je situované približne 1,4 km východne od územia výstavby veternej elektrárne.

Len pár dní po zverejnení zámeru vybudovať park vznikla petícia proti jeho výstavbe na Orave, ktorá má aktuálne vyše 600 podpisov. Podľa autora petície Lukáša Lepáčka z Tvrdošína by turbíny priniesli hlučnosť, záblesky svetla a estetickú zmenu okolia, čo by mohlo mať vplyv na psychickú pohodu aj hodnotu nehnuteľností v danej lokalite. Ďalším dôvodom je negatívny dopad na životné prostredie. Ako uvádza, veterné turbíny by si vyžadovali odlesňovanie a prípravu terénu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na ekosystémy a životné prostredie v tejto turisticky vyhľadávanej oblasti.

Proti sú aj zástupcovia obcí

„Krásne prostredie Oravy je prioritou celého tohto územia a my by sme si ho neradi dali narušiť 220-metrovými vežami. Miesto, kde má byť veterný park, je navyše turisticko-rekreačnou destináciou, navštevujú ju ľudia z blízkeho i ďalekého okolia a neradi by tam videli takéto obmedzenia. Okrem toho tam budú určite nejaké ochranné pásma, ktoré im Javorový vrch zneprístupnia,“ poznamenal k tomuto projektu starosta Nižnej Jaroslav Rosina.

K podobnému názoru sa prikláňajú aj v Štefanove nad Oravou a v Tvrdošíne. Primátor Tvrdošína Ivan Šaško si myslí, že veterný park by bol v lokalite nevhodný. Dodal, že s námietkami už prišli aj obyvatelia mesta na zasadnutie tamojšieho zastupiteľstva. Priblížil, že lokalita neďaleko miesta plánovanej výstavby ľuďom slúži nielen na oddych, rekreáciu, ale aj na duchovné účely. „Určite by som si to vedel predstaviť v inej lokalite, schodnejšej. Napríklad v Poľsku sú takéto parky mimo mesta na poli,“ zhodnotil.

Odlesnenie v okruhu 100 metrov

V zámere predloženom EIA sa tiež uvádza, že pre zabezpečenia minimálneho počtu kolízií vtákov a netopierov s veternými turbínami počas prevádzky, bolo na základe štúdií odporúčané, aby sa v okolí každej turbíny v okruhu až 100 metrov nenachádzali žiadne dreviny ani kry. V smernici EUROBATS (Dohoda o ochrane netopierov v Európe) sa dokonca odporúča až 200-metrová vzdialenosť od lesných porastov.

Vzhľadom na to, že momentálne sa v okolí plánovanej výstavby nachádzajú hospodárske lesy a ochranná zóna v okolí turbín (najmä v prípade variantu 1 so šiestimi turbínami) zasahuje do lesných porastov, bude potrebné v danej súvislosti prijať príslušné opatrenia a uskutočniť prieskum rastlín a živočíchov v tejto zóne vo vegetačnej dobe.

Konečné slovo bude mať ministerstvo a stavebný úrad

Podľa investora by bol projekt prospešný pre komunitu a mesto, ktorého sa priamo dotýka. V rámci prípravy projektu sa zohľadnilo jeho umiestnenie mimo chránených území a v dostačujúcej odstupovej vzdialenosti od obytných zón. Je to práve proces EIA, ktorý odborne vyhodnotí, či je zámer z pohľadu celkových prínosov k ochrane životného prostredia pozitívnym krokom alebo nie.

„Až záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia a následné kroky v plánovaní projektu ukážu, či ho bude možné aj skutočne zrealizovať a v akom rozsahu. Následne budeme spoločne s mestom Tvrdošín a dotknutými obcami spracovávať požiadavky, ktoré budú určite odzrkadľovať aj záujmy komunity. Veríme, že projekt veterného parku bude po realizácii prínosom pre región Oravy,“ vyjadrili sa pre TASR konatelia spoločnosti Eko Power BB. Ak ministerstvo projekt schváli, o stavebnom povolení rozhodne Spoločný stavebný úrad v Tvrdošíne.

Spoločnosť sa o výstavbu parku pokúšala už v minulosti. V roku 2009 predložila zámer vybudovať v totožnej lokalite veterný park so siedmimi až deviatimi veternými turbínami. Zámer sa však nepodarilo uskutočniť, dôvodom bol stop-stav, teda obmedzenie na pripájanie do elektrizačnej sústavy pre nové zdroje na výrobu elektriny, ako aj na zvyšovanie výkonu existujúcich zariadení. To znamená, že od roku 2014 sa nemohol do elektrizačnej sústavy pripojiť žiaden nový zdroj. K uvoľneniu stop-stavu došlo až v 2021.

Veterný park Tvrdošín
Investor: Wind Energie
Náklady: 45 miliónov eur v prípade realizácie prvého variantu, 30 miliónov eur v prípade realizácie druhého variantu
Realizácia: v závislosti na ukončení procesu EIA a získaní príslušných povolení, začiatok výstavby naplánovaný na 2025
Doba výstavby: 9 až 12 mesiacov
Stav: zámer v EIA