Efektívne energetické hospodárstvo už nie je iba pre nové projekty

inz HN zelena priloha 285x136 ESCO green e1 press 2
Zdroj: ESCO Slovensko

Jednou z oblastí s dlhodobým dôrazom na šetrenie energií, využívanie zelených riešení a zároveň aspoň čiastočnú energetickú samostatnosť je stavebníctvo.

Aj napriek stálemu znižovaniu environmentálnej záťaže na životné prostredie, je tento segment generátorom znečistenia vo všetkých fázach svojho cyklu. Od ťažby, cez výrobu, logistiku, ako aj v procese samotnej výstavby.

Je to samozrejme potrebná ujma, bez ktorej by výstavba a rozvoj neboli možné. Väčším, no zároveň reálne riešiteľným problémom, je následná kontinuálna záťaž vo forme energeticky neefektívnej prevádzky obytných, či administratívnych budov, ako aj celých priemyselných a logistických areálov.

Okrem meniacich sa legislatívnych noriem definujúcich stále vyššiu minimálnu efektivitu energetického hospodárstva, ktorej cieľom je dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 (Európska zelená dohoda), vytvára na samotnú výstavbu tlak aj záujem budúcich klientov o zelené a najmä ekonomické priestory , či objekty.

Skupina ESCO Slovensko ponúka širokú ponuku služieb v rámci energetického poradenstva pre nové projekty, ale aj pre existujúce objekty, ktorých technický stav modernizáciu nevyhnutne potrebuje. Odborné zázemie skupiny, ako aj história realizovaných projektov v podmienkach slovenského trhu, predstavuje istotu pre budúcich zákazníkov.

ESCO Slovensko, okrem poradenských služieb, ponúka zastrešenie celého procesu dodania a realizácie navrhovaných energetických riešení, vrátane potrebných administratívnych úkonov, ako aj následnú pravidelnú údržbu a prípadný servis technológií.

Najčastejším problémom pri realizácii úprav väčšieho rozsahu sú obmedzené investičné možnosti majiteľom objektov. Aj v tejto oblasti vie skupina pomôcť prostredníctvom ponuky Garantovanej energetickej služby (GES).

Táto služba umožňuje prenesenie splácania investovaných prostriedkov na jej poskytovateľa, ktorý ich kryje z dosiahnutých energetických úspor. Keďže poskytovateľ GES služby zodpovedá za splatenie investície, je záujmom investora, aby boli stanovené energetické úspory dosahované a ideálne aj zvyšované.

Služby z portfólia skupiny ESCO Slovensko sú zaujímavé nielen pre súkromný sektor, ale aj pre štátne inštitúciea  obce. Ako príklad zo zdravotníckeho sektora, ktorý dlhodobo trpí nedostatkom zdrojov, je modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, ktorej náklady boli  5,8 milióna eur.

Išlo o najväčší projekt svojho druhu s využitím GES služby  na Slovensku. Vynaložená investícia šetrí nemocnici s poliklinikou približne 780-tisíc eur ročne na prevádzkových nákladoch. Zároveň sa ročné emisie CO2 produkované zariadením znížili o dvetisíc ton.

„Naším trvalým cieľom je zvyšovanie energetickej efektívnosti pri znižovaní dopadu na životné prostredie,“ spresnila Naďa Hartmann, generálna riaditeľka spoločnosti ESCO.

Smerovanie k využívaniu stále väčšieho podielu energie zo zelených zdrojov je nielen nevyhnutná budúca environmentálna, ale aj ekonomická potreba. ESCO Slovensko  je  skupina poskytujúca kompletnú starostlivosť o ekonomickejšie a ekologickejšie energetické hospodárstvo.

www.escoslovensko.sk

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko, a. s.