Zelená domácnostiam

Aktuálne informácie o možnostiach získania príspevku z programu Zelená domácnostiam. Na čo, koľko a kto všetko môže žiadať o dotáciu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra zaregistrovala viac ako 11 700 žiadostí od domácností, aktivovaných je takmer 3 800. Z dodatočne vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 30 miliónov eur je stále voľných 23 miliónov eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) len pár minút pred spustením registrácie prvých poukážok pozastavila avizované podávanie žiadostí. Po novom by mal program podporovať už len inštalácie tepelných čerpadiel, čo prijali zástupcovia sektora obnoviteľných zdrojov energie so značným znepokojením.