ASB Obnov dom Stránka 2

Obnov dom

Aktuálne informácie o dotačnom programe na obnovu rodinných domov Obnov dom.

Vďaka zjednodušeniu podmienok tretej výzvy na obnovu domu sa limit 10-tisíc žiadostí vyčerpal v priebehu dňa. Tí, ktorí sa stihli zapojiť, majú vyhradený čas na to, aby si vybavili energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie pred obnovou rodinného domu. Problémom však môže byť dostatok odborníkov, ich vyťaženosť, prípadne aj kvalita podkladov pripravených „od stola“.

Sláva Štefancová -

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila v marci architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním bolo hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu „mestská radovka“, „dom s prejazdom“ a „gánkový dom“. Ktoré riešenia porotu najviac zaujali?

redakcia ASB -

Mnohí majitelia starších rodinných domov celé mesiace márne čakajú na vyjadrenie, či majú nárok na dotáciu z programu Obnov dom. Finálne vyrozumenie doteraz dostala tretina domácností zapojených do pilotných výziev. Medzitým bola spustená aj ďalšia, tretia výzva. Kompetentní sľubujú, že všetky žiadosti skontrolujú do konca leta.

Sláva Štefancová -