asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia

06.09.2016
Už viac ako trinásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta.

Starý most v Bratislave: Tlak na túto stavbu bol neuveriteľne veľký

15.07.2016
Tak hodnotí situáciu pri obnove Starého mosta Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ stavby. Tím, ktorý sa nej podieľal, však obetoval tomuto projektu za posledný rok všetok svoj voľný čas, pracovalo sa neustále.

Príprava a realizácia mostov technológiou letmej betonáže na stavbe D3 Svrčinovec – Skalité

30.06.2016
Dominantnými objektmi stavby D3 Svrčinovec – Skalité sú mosty stavané technológiou letmej betonáže zvýraznené veľkými rozpätiami polí a vysokými piliermi. Vzhľadom na osadenie trasy diaľnice, ktorá vedie ponad hlboké a úzke údolia, tvarujú mosty zároveň panorámu hornatého regiónu. Ich ...

Most Markov na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité v km 23,995 nad Markovým potokom

17.06.2016
Mostný objekt SO 240-00 sa nachádza na diaľnici D3 v km 23,995 na úseku Svrčinovec – Skalité, kde v polovičnom šírkovom usporiadaní prevádza diaľnicu D3 ponad údolie Markovho potoka. Momentálne sa na stavbe realizujú časti mostného príslušenstva. Stavbu realizuje spoločnosť STRABAG, ...

Most budovaný technológiou vysúvania nosnej konštrukcie na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

08.06.2016
Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR – hranica SR/UR, ktorá patrí do medzinárodného ťahu E50 (Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod). Účelom stavby je dobudovať základný ťah D1, ktorý je súčasťou ...

Progresívne technológie stavby mostov, II. časť

27.05.2016
Príspevok je pokračovaním článku Progresívne technológie výstavby mostov vo svete, v ktorom boli opísané technológie FLEXI ARCH a OPS (tzv. organické predpätie). Venovali sme sa v ňom aj novým riešeniam prechodovej oblasti integrovaných mostov a výpočtom genetickými ...

Starý most v Bratislave

20.05.2016
Najdôležitejším a najnáročnejším stavebným objektom v rámci stavby Nosného systému MHD v Bratislave bola rekonštrukcia Starého mosta cez Dunaj. Starý most, pôvodne Most Františka Jozefa, bol postavený v roku 1890 ako prvý pevný most v Bratislave. Po súčasnej ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 3/2016 je v predaji

16.05.2016
Od 13. mája je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 3/2016. Jeho hlavnou témou sú mosty, o ktorých výstavbu v tomto čase na Slovensku nie je núdza.

Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a nad Kysucou

29.04.2016
Mostný objekt SO 224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou je jedným z nosných stavebných objektov úseku D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Hlavnou úlohou tohto mostného objektu je previesť dopravu na tomto úseku diaľnice ponad cestu na Vranie, rieku ...

Odišiel vynaliezavý inovátor: Ing. Gabriel Tevec

13.04.2016
Na začiatku tohto roka sme sa navždy rozlúčili s Ing. Gabrielom Tevecom, dlhoročným významným odborníkom v oblasti betónových mostných konštrukcií na Slovensku. Keďže sa svojou prácou hlboko zapísal do povedomia slovenských i českých odborníkov v oblasti navrhovania, ...

Mosty na diaľnici D1 Fričovce – Svinia

01.04.2016
V decembri minulého roka bol daný do užívania nový úsek diaľnice na východnom Slovensku D1 Fričovce – Svinia s dĺžkou 11,2 km. Tento diaľničný úsek bol postavený podľa tzv. žltej knihy Fidic, čo znamená, že pri dodržaní určitých podmienok mal zhotoviteľ voľnú ruku pri návrhu ...

Most na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

01.03.2016
Spoločnosť Amberg Engineering, s. r. o., spracúva dokumentáciu na realizáciu stavby mostného objektu na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s názvom 206-00 Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 37,781. V súčasnosti sa na stavbe dokončujú niektoré prvky spodnej ...

Mosty na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

02.02.2016
Hlavným prvkom začiatku úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý je významným dopravným projektom tejto oblasti spájajúcim Žilinu s poľskými Katovicami, je križovatka Svrčinovec, ústiaca do tunela Svrčinovec. Križovatka sa nachádza v k. ú. Svrčinovec, v okrese Čadca. Tvorí ...

Vplyv postupnej betonáže železobetónovej dosky na spojitý spriahnutý trámový most

11.01.2016
Voľbe postupu betonáže železobetónových dosiek treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože postup a dĺžky jednotlivých betónovacích úsekov významným spôsobom ovplyvňujú priebeh ohybových momentov na spriahnutom tráme.

Tunel Karpaty

27.11.2015
Keďže trasa diaľnice D4 prechádza územím so zložitou geomorfologickou skladbou a členitosť terénu neumožňuje viesť trasu iba po povrchu, bolo potrebné riešiť jej vedenie pod Malými Karpatmi tunelom.

Majetkovoprávne usporiadanie líniových stavieb - 1. časť

13.11.2015
Dôležitou súčasťou prípravy líniových stavieb je zabezpečenie právneho vzťahu stavebníka k pozemkom potrebným na ich realizáciu. Platí, že bez zabezpečenia majetkovoprávneho usporiadania nemôže príslušný stavebný úrad vydať stavebné povolenie na príslušnú stavbu. V prvej časti článku ...

Tunel Višňové

06.11.2015
Dlhoočakávaná výstavba najdlhšieho tunela na úseku slovenskej diaľnice D1, tunela Višňové, sa začala prípravnými prácami v septembri 2014. Samotné razenie tunela bolo zahájené 6. apríla tohto roku na západnom portáli a 18. apríla na východnom portáli tunela.

Diaľnice v regióne Žilina s pomocou eurofondov

30.10.2015
Žilinský kraj predstavuje v rámci Slovenskej republiky významný dopravný uzol. Cez jeho územie prechádza diaľnica D1, ktorá spája západ našej krajiny s východom, a diaľnica D3, ktorá po dokončení spojí Žilinu s hraničným priechodom Skalité do Poľska. Žilinský kraj križujú aj ...

D1 Dubná Skala – Turany

07.10.2015
Diaľničný ťah D1 je v Slovenskej republike základným ťahom v smere západ – východ. Po dobudovaní bude zároveň súčasťou európskej cesty E50, ktorá prechádza v trase Brest – Paríž – Saarbrücken – Nürnberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Poprad – Prešov – Košice – Užhorod ...

Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 4/2015 sa venujú najmä geotechnike

16.09.2015
Od 9. septembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2015. Jeho hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb. Svoj priestor v nej dostali témy, ako sú zakladanie v zložitých hydrogeologických podmienkach, výstavba železničného zárezu v komplikovaných ...

Ďalšie z JAGA GROUP