asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia

06.09.2016
Už viac ako trinásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta.

Rekonštrukcia Starého mosta v Bratislave – špeciálne zakladanie

05.08.2016
Ambiciózny projekt vybudovania nosného systému MHD ako bratislavskej prepravnej tepny verejnej dopravy cez Dunaj predpokladal rekonštrukciu už nevyužívaného mosta v strede mesta. Most bol postavený ešte v 19. storočí a po viacerých opravách fungoval až do roku 2013, vtedy sa ...

Starý most v Bratislave: Tlak na túto stavbu bol neuveriteľne veľký

15.07.2016
Tak hodnotí situáciu pri obnove Starého mosta Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ stavby. Tím, ktorý sa nej podieľal, však obetoval tomuto projektu za posledný rok všetok svoj voľný čas, pracovalo sa neustále.

Príprava a realizácia mostov technológiou letmej betonáže na stavbe D3 Svrčinovec – Skalité

30.06.2016
Dominantnými objektmi stavby D3 Svrčinovec – Skalité sú mosty stavané technológiou letmej betonáže zvýraznené veľkými rozpätiami polí a vysokými piliermi. Vzhľadom na osadenie trasy diaľnice, ktorá vedie ponad hlboké a úzke údolia, tvarujú mosty zároveň panorámu hornatého regiónu. Ich ...

Most Markov na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité v km 23,995 nad Markovým potokom

17.06.2016
Mostný objekt SO 240-00 sa nachádza na diaľnici D3 v km 23,995 na úseku Svrčinovec – Skalité, kde v polovičnom šírkovom usporiadaní prevádza diaľnicu D3 ponad údolie Markovho potoka. Momentálne sa na stavbe realizujú časti mostného príslušenstva. Stavbu realizuje spoločnosť STRABAG, ...

Most budovaný technológiou vysúvania nosnej konštrukcie na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

08.06.2016
Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR – hranica SR/UR, ktorá patrí do medzinárodného ťahu E50 (Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod). Účelom stavby je dobudovať základný ťah D1, ktorý je súčasťou ...

Progresívne technológie stavby mostov, II. časť

27.05.2016
Príspevok je pokračovaním článku Progresívne technológie výstavby mostov vo svete, v ktorom boli opísané technológie FLEXI ARCH a OPS (tzv. organické predpätie). Venovali sme sa v ňom aj novým riešeniam prechodovej oblasti integrovaných mostov a výpočtom genetickými ...

Starý most v Bratislave

20.05.2016
Najdôležitejším a najnáročnejším stavebným objektom v rámci stavby Nosného systému MHD v Bratislave bola rekonštrukcia Starého mosta cez Dunaj. Starý most, pôvodne Most Františka Jozefa, bol postavený v roku 1890 ako prvý pevný most v Bratislave. Po súčasnej ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 3/2016 je v predaji

16.05.2016
Od 13. mája je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 3/2016. Jeho hlavnou témou sú mosty, o ktorých výstavbu v tomto čase na Slovensku nie je núdza.

Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a nad Kysucou

29.04.2016
Mostný objekt SO 224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou je jedným z nosných stavebných objektov úseku D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Hlavnou úlohou tohto mostného objektu je previesť dopravu na tomto úseku diaľnice ponad cestu na Vranie, rieku ...

Odišiel vynaliezavý inovátor: Ing. Gabriel Tevec

13.04.2016
Na začiatku tohto roka sme sa navždy rozlúčili s Ing. Gabrielom Tevecom, dlhoročným významným odborníkom v oblasti betónových mostných konštrukcií na Slovensku. Keďže sa svojou prácou hlboko zapísal do povedomia slovenských i českých odborníkov v oblasti navrhovania, ...

Mosty na diaľnici D1 Fričovce – Svinia

01.04.2016
V decembri minulého roka bol daný do užívania nový úsek diaľnice na východnom Slovensku D1 Fričovce – Svinia s dĺžkou 11,2 km. Tento diaľničný úsek bol postavený podľa tzv. žltej knihy Fidic, čo znamená, že pri dodržaní určitých podmienok mal zhotoviteľ voľnú ruku pri návrhu ...

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia

14.03.2016
Navrhovaná diaľnica D1 je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky. Napojením sa na už sprevádzkovaný úsek D1 Široké – Fričovce preberie diaľnica D1 v úseku Fričovce – Svinia podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/18, najmä tranzitnú nákladnú dopravu.

Most na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

01.03.2016
Spoločnosť Amberg Engineering, s. r. o., spracúva dokumentáciu na realizáciu stavby mostného objektu na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s názvom 206-00 Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 37,781. V súčasnosti sa na stavbe dokončujú niektoré prvky spodnej ...

Stavba najdlhšieho podmorského cestného tunela na svete

25.02.2016
Približne v polovici roku 2013 boli zahájené práce na výstavbe dosiaľ najdlhšieho podmorského cestného tunela na svete. Tunel Solbakk je súčasťou ambiciózneho a náročného projektu Ryfast, ktorý pozostáva z dvoch podmorských cestných tunelov (Solbakk a Hundvåg). Predpokladané ...

Špecifiká organizácie výstavby tunela Považský Chlmec

12.02.2016
Razenie tunela Novou rakúskou tunelovou metódou v podmienkach flyšových hornín nie je nič výnimočné. Dvojrúrový diaľničný tunel Považský Chlmec s dĺžkou 2,2 km má však  výnimočne krátke termíny  a prísne míľniky. Navyše je razený tunel v strede prerušený hĺbenou ...

Mosty na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

02.02.2016
Hlavným prvkom začiatku úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý je významným dopravným projektom tejto oblasti spájajúcim Žilinu s poľskými Katovicami, je križovatka Svrčinovec, ústiaca do tunela Svrčinovec. Križovatka sa nachádza v k. ú. Svrčinovec, v okrese Čadca. Tvorí ...

Výstavba tunela Svrčinovec

29.01.2016
Diaľničný úsek Svrčinovec – Skalité je súčasťou diaľnice D3, ktorá sa začína pri Hričovskom Podhradí a prepojí hlavné mesto a juhozápadné oblasti so severom Slovenska a kysucký región s Poľskou republikou.

Vplyv postupnej betonáže železobetónovej dosky na spojitý spriahnutý trámový most

11.01.2016
Voľbe postupu betonáže železobetónových dosiek treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože postup a dĺžky jednotlivých betónovacích úsekov významným spôsobom ovplyvňujú priebeh ohybových momentov na spriahnutom tráme.

Tunel Žilina – projektovanie, výstavba a geotechnický monitoring

09.12.2015
Príspevok opisuje stavbu tunela Žilina, ktorý je súčasťou výstavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Tunel Žilina je navrhnutý podľa požiadaviek objednávateľa v kategórii 2T 8,0/100 v celkovej dĺžke 1 371 m (STR – 684 m, JTR – 687 m). Súčasťou tunela sú dve priechodné ...

Ďalšie z JAGA GROUP