asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a nad Kysucou

29.04.2016
Mostný objekt SO 224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou je jedným z nosných stavebných objektov úseku D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Hlavnou úlohou tohto mostného objektu je previesť dopravu na tomto úseku diaľnice ponad cestu na Vranie, rieku ...

Odišiel vynaliezavý inovátor: Ing. Gabriel Tevec

13.04.2016
Na začiatku tohto roka sme sa navždy rozlúčili s Ing. Gabrielom Tevecom, dlhoročným významným odborníkom v oblasti betónových mostných konštrukcií na Slovensku. Keďže sa svojou prácou hlboko zapísal do povedomia slovenských i českých odborníkov v oblasti navrhovania, ...

Mosty na diaľnici D1 Fričovce – Svinia

01.04.2016
V decembri minulého roka bol daný do užívania nový úsek diaľnice na východnom Slovensku D1 Fričovce – Svinia s dĺžkou 11,2 km. Tento diaľničný úsek bol postavený podľa tzv. žltej knihy Fidic, čo znamená, že pri dodržaní určitých podmienok mal zhotoviteľ voľnú ruku pri návrhu ...

Most na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

01.03.2016
Spoločnosť Amberg Engineering, s. r. o., spracúva dokumentáciu na realizáciu stavby mostného objektu na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s názvom 206-00 Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 37,781. V súčasnosti sa na stavbe dokončujú niektoré prvky spodnej ...

Mosty na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

02.02.2016
Hlavným prvkom začiatku úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý je významným dopravným projektom tejto oblasti spájajúcim Žilinu s poľskými Katovicami, je križovatka Svrčinovec, ústiaca do tunela Svrčinovec. Križovatka sa nachádza v k. ú. Svrčinovec, v okrese Čadca. Tvorí ...

Vplyv postupnej betonáže železobetónovej dosky na spojitý spriahnutý trámový most

11.01.2016
Voľbe postupu betonáže železobetónových dosiek treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože postup a dĺžky jednotlivých betónovacích úsekov významným spôsobom ovplyvňujú priebeh ohybových momentov na spriahnutom tráme.

Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 4/2015 sa venujú najmä geotechnike

16.09.2015
Od 9. septembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2015. Jeho hlavnou témou je geotechnika a zakladanie stavieb. Svoj priestor v nej dostali témy, ako sú zakladanie v zložitých hydrogeologických podmienkach, výstavba železničného zárezu v komplikovaných ...

Úvahy o súčasnom a budúcom stave mostov na Slovensku

07.09.2015
Explózia dopravných prostriedkov spojená s potrebou maximálnej dostupnosti všetkých regiónov generuje na budovaných komunikáciách aj veľkú výstavbu mostov. Desiatky a stovky mostov však tvoria na komunikačnej sieti citlivé ohnivká, pri ktorých platí známa poučka – celá reťaz je taká ...

D2 Bratislava – protihluková stena Lamač

04.09.2015
V rámci stavby D2 Bratislava – protihluková stena Lamač sa navrhuje zníženie hlukovej záťaže z diaľnice D2 pomocou mobilnej protihlukovej steny s výškou 4,0 m. Z časového hľadiska ide o dočasnú stavbu, a to najmä z dôvodu výhľadového rozšírenia diaľnice na ...

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

14.07.2015
Dňa 26. mája 2014 bola podpísaná zmluva o dielo medzi objednávateľom, Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., a zhotoviteľom, Združením D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), ktorého členmi sú spoločnosti EUROVIA SK, a.s. (ako vedúci člen združenia), HOCHTIEF CZ, a. s., a STAVBY ...

Výstavba mostných pilierov na diaľniciach D1 a D3

09.07.2015
Dopravná situácia na Slovensku si vyžaduje rozšírenie siete diaľnic a rýchlostných ciest. Momentálne prebieha výstavba viacerých úsekov, prevažne mostných konštrukcií. Kvalitné zhotovenie mostných objektov je ovplyvnené aj správnym výberom debniacej techniky, ktorý sa odzrkadlí nielen na ...

Most budovaný technológiou vysúvania nosnej konštrukcie na stavbe D1

26.06.2015
Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR – hranica SR/UR, ktorá patrí do medzinárodného ťahu E-50 (Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod. Účelom stavby je dobudovať základný ťah D1, ktorý je súčasťou ...

Stavba I/61 Trenčín – most je už odovzdaná do užívania

12.06.2015
Stavba juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín má za sebou I. etapu. Dominantným stavebným objektom bol SO 202 Most na obchvate cez Biskupický kanál a Váh, pričom aj vďaka nemu sa očakáva pozitívny vplyv na odľahčenie existujúceho mosta cez Váh a centra mesta Trenčín.

Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách

05.06.2015
Fenoménom týchto dní možno v odbore pozemných komunikácií nazvať zvodidlá. Tie sa na diaľniciach a rýchlostných cestách konečne po dlhom čase dočkali pozornosti, akú si taký významný prvok bezpečnosti zasluhuje.

Bratislava stavia obchvat

22.05.2015
Bratislava nie je „iba“ hlavným mestom Slovenskej republiky, ale aj medzinárodným dopravným uzlom, cez ktorý prechádzajú denne tisícky áut smerujúce z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska alebo do týchto krajín. Bratislava je aj centrom vnútroštátnej dopravy, lebo je ...

Mosty - téma nového čísla Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

19.05.2015
Od 18. mája je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 2/2015. Jeho hlavnou témou sú mosty – stavby, ktoré spájajú a sú nesmierne potrebné. Mosty sú zároveň srdcovou záležitosťou Ing. Jozefa Antola, konateľa spoločnosti ISPO, spol. s r. o., inžinierske stavby, ...

Rekonštrukcia medzistaničného úseku ŽST Vrútky – Varín

09.04.2015
Rekonštrukcia medzistaničného úseku ŽST Vrútky – Varín zabezpečila na najbližšie desaťročia skvalitnenie koľajovej dopravy nielen z hľadiska komfortu, ale hlavne z hľadiska bezpečnosti. Železničná trať je dvojkoľajová, elektrifikovaná jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou 3 kV ...

Potrebujeme novú, ambicióznu a nemennú stratégiu rozvoja železničnej dopravy

26.03.2015
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti REMING CONSULT Ing. Slavomíra Podmanického by mala byť táto stratégia založená na princípoch a cieľoch dopravnej politiky EÚ. Nové programové obdobie 2014 – 2020 dáva príležitosť na jej presadenie, bude si to však vyžadovať aj podporu zahraničných ...

Rádiové spojenie v tuneli Šibenik

20.03.2015
Tunel Šibenik sa nachádza pod úpätím vrchu Šibenik, juhovýchodne od mesta Levoča v Prešovskom kraji. V súčasnosti je tunel v štádiu realizácie stavebnej fázy, budovanie jednotlivých technologických celkov je naplánované na začiatok roka 2015. Neoddeliteľnou súčasťou ...

Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2015 najmä o železnici

16.03.2015
Od 6. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2015. Jeho hlavnou témou je železničná doprava, v rámci ktorej hovoríme o stratégiách, plánoch, prebiehajúcich stavbách, rekonštrukciách aj hotových riešeniach na území Slovenskej republiky.

Ďalšie z JAGA GROUP