ASB Zelená obnova Stránka 2

Zelená obnova

Zmena klímy pociťujeme na vlastnej koži každým rokom, čím ďalej tým viacej. Trápia nás obrovské horúčavy, dlhodobé suchá či prívalové dažde. Na to, aby sme zlepšili podmienky v našich mestách, potrebujeme začať robiť adaptačné opatrenia a vodozádržné opatrenia, ktoré nám mestá ochladia. Základom týchto opatrení je zadržiavanie zrážkovej vody a ozeleňovanie miest nie len na zemi, ale aj výsadba zelene na strechách, či budovanie vertikálnych zelených stien .

Rozhovor

Slovensko má v oblasti rekonštrukcií a obnovy budov veľký dlh. Hitom posledných rokov sa stala fotovoltika na strechách rodinných domov, zateplenie socialistických panelových obytných domov je bežnou záležitosťou. Mnoho obytných budov je stále napojených a bude napojených na plyn, čo je výzva, a nielen pre jeho dodávky z Ruska.

Monika Voleková -