Obr. 3 Celková situácia stavby Zdroj: Amberg Engineering Slovakia