Obr. 4 Pozdĺžny rez mostom Zdroj: Amberg Engineering Slovakia