Obr. 2 Situácia širších vzťahov Zdroj: Amberg Engineering Slovakia