Obr. 13 Realizácia oporného múru SO 236 Zdroj: PORR