Obr. 12 Výstavba zárubného múru SO 236 Zdroj: PORR