Obr. 14 Realizácia gabionového múru SO 102 Zdroj: PORR