Veľké okná ponúkajú panoramatické výhľady a kontakt s krajinou. Zdroj: Florent Michel, Yvan Moreau