Tento krajinný hotel ponúka svojim návštevníkom bezprostredný kontakt s divokou prírodou a hlboké zážitky inšpirované škandinávskymi tradíciami, ktoré nadväzujú na kulinárske, wellness a prírodné možnosti regiónu. Zdroj: Florent Michel, Yvan Moreau