Súčasťou chaty Fjell je aj súkromná sauna. Zdroj: Florent Michel, Yvan Moreau