Od hotela vedie k rozhľadni krátky chodník. Zdroj: Alex Filz