Priezor smeruje na miesto ľadovca, kde bol nájdený Ötzi. Zdroj: Alex Filz