Bývalú budovu kníhtlačiarní Svornosť architekti nadstavali o ďalšie tri podlažia do úrovne jej suseda. Komunikujú spolu vďaka rovnakému rukopisu architektov. Zdroj: Play-time