Verejná zelená strecha: 2. miesto - SKY PARK v Bratislave Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru