Verejná zelená strecha: 1. miesto Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru