V temnej vstupnej miestnosti nájdeme v dvoch protiľahlých nikách text listu pre rodinu, ktorý písal Jozef Mašín vo väzení. Zdroj: Benedikt Markel