Obr. 5 Na južnej fasáde centrálnej plynovej kotolne sa inštalovalo 36 fotovoltických panelov s celkovým inštalovaným výkonom 99 kWp.