Obr. 4 Objekt práčovne po komplexnej rekonštrukcii