Obr. 7 Výsledné krivky tepelných výkonov vo vybranom dni na jeseň