Obr. 8 Porovnanie energetickej náročnosti vyjadrenej primárnou energiou v kWh/m2 za rok vypočítanej mesačnou a hodinovou metódou ukazuje vysokú spotrebu elektrického kotla a najnižšie spotreby vypočítané hodinovým krokom.