Obr. 6 Porovnanie energetických nárokov v kWh/m2 za rok vypočítaných mesačnou a hodinovou metódou. Na obrázku vidieť nielen nižšie energetické nároky vypočítané hodinovým krokom, ale aj nároky na chladenie v mesiacoch apríl, máj a september, ktoré pri použití mesačnej metódy zostali skryté.