Obr. 5 Závislosť COP od vonkajšej teploty pri nízkoteplotnom vykurovaní