Obr. 4 Výsledný optimalizovaný potrebný tepelný výkon zohľadnená akumulácia tepla