Obr. 5 Navrhovanými opatreniami sa podarí znížiť spotrebu energie o takmer 62 % .