Obr. 6 Náklady na energetické vstupy sa znížia takmer o 55 %.