Obr. 4 V dôsledku vzájomného osálania žiakov je operatívna teplota prinajmenšom o 03 K vyššia než teplota vnútorného vzduchu.