Obr. 3 Priebeh koncentrácie CO2 a súvisiace predpokladané percento nespokojných s tepelným stavom prostredia PPD