5 / 8
Obr. 5 Takto funguje dnešná globalizácia potrava sa často dopravuje cez polovicu zemegule.