6 / 8
Tab. 1 Energetický rozdiel prerátaný na príklade veľkosti domu