3 / 8
Obr. 3 Energetická certifikácia človeka podľa dennej spotreby energie