2 / 8
Obr. 2 Majoritná väčšina obyvateľov Slovenska býva v bytových domoch takže jej potreby musia byť nevyhnutne uspokojované globalizovaným systémom. Zdroj: iStock.com