1 / 8
Obr. 1 Dnes je bežné že členovia jednej rodiny dochádzajú do práce viacerými autami pričom spôsob dopravy do zamestnania je z pohľadu energetickej stopy na druhej priečke. Zdroj: iStock.com