7 / 8
Tab. 2 Dom (podľa energetickej triedy) vs energetická trieda človeka